Sprinc-netwerk biedt kansen aan
 talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt

MAART 2018
Sprinc SponsorPlan

Op 14 maart 2018 heeft het Werkgeversplatform Sprinc en WSP Parkstad het persbericht gepubliceerd waarin het Sprinc SponsorPlan gelanceerd is. Doel van het SponsorPlan is om mensen uit de bijstand op langere termijn een toekomst met arbeidsperspectief te bieden.

Citaat Ben Theeuwen uit het volledige persbericht:

Ben Theeuwen, Directeur Balanz Facilitair en voorzitter Werkgeversplatform Sprinc: 
“Het wordt nu concreter voor Sprinc-leden wat de bijdrage is van het netwerk om talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven bij bedrijven die daarvoor openstaan.”

Een groep van 30 uitkeringsgerechten krijgt de mogelijkheid zich voor te stellen aan de bedrijven die verbonden zijn aan het netwerk van Sprinc. Begeleiding op persoonsniveau met aandacht voor talenten en mogelijkheden gaat het vooruitzicht op betaalde arbeid vergroten.

De intentie is dat deze ‘groep van 30’ eind 2018 door het bedrijfsleven ‘gesponsord’ is middels het bieden van een structurele arbeidsplek.

Social Impact realiseren.
Regio Parkstad zet de schouders onder werk voor iedereen!

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel