Gunning schoonmaakaanbesteding MosaLira

DECEMBER 2018

In juli werd het langjarig schoonmaakcontract ondertekend door de Directies van Woningstichting De Voorzorg en Balanz Facilitair. De samenwerking tussen Balanz Facilitair en Woningstichting De Voorzorg onderstreept de maatschappelijke wederzijdse beoogde impact vanuit beide organisaties door het aangaan van sociaal ondernemerschap voor de komende jaren.
Woningstichting De Voorzorg bestaat al sinds 1919 in Parkstad en bezit woningen in de gemeenten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. Parkstad is een van de meest verstedelijkte gebieden in Limburg waar ongeveer een kwart van alle Limburgers woont. Een kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod voor met name de sociale doelgroep is daarom bijzonder belangrijk in deze omgeving.


Continuering samenwerking MosaLira en Balanz Facilitair gaat verder dan schoonmaakdienstverlening | Social Impact in Maastricht e.o. | Blije schoonmakers!

De schoonmaakaanbesteding die door MosaLira is uitgezet, is gegund aan Balanz Facilitair waarmee tevens reeds bestaande jarenlange samenwerking wordt gecontinueerd.

De lange termijnvisie van MosaLira op de uitvoering van de schoonmaakdienstverlening in combi met de social impact factor resulteert hiermede voor Balanz Facilitair in een verbintenis voor onbepaalde tijd.

Door dit partnership draagt MosaLira in de regio Maastricht / Heuvelland bij aan het realiseren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze medewerkers waren super blij dat ze hun werk op ‘hun scholen’ kunnen blijven uitvoeren. Social Impact met gevolg: Dit gevoel maakt hét verschil!

Het aanbestedingstraject heeft onder de supervisie van Key Quality plaatsgevonden.

De formele contractondertekening zal binnenkort op Kasteel Cortenbach, hoofdvestiging van Vebego International bv) plaatsvinden.

open regel

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel