Onze aanpak

Jaarlijks zorgen we voor 10% groei van werkplekken voor aanpakkers, zo noemen we onze collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij onszelf, bij onze zusterbedrijven of bij opdrachtgevers met een SROI-doelstelling. Dat is ons doel. Alleen zo maken we écht werk van de door de overheid gemaakte banenafspraak van 125.000 banen.

Werk bij mensen
We zoeken werk bij mensen. Betekenisvol werk. Werk waarin ze zich belangrijk voelen, waarin ze fijn kunnen samenwerken en het best tot hun recht komen. Door goed te kijken naar ieders talenten en (on)mogelijkheden leiden we onze aanpakkers – want dat zijn het – op voor de perfect passende job. In de schoonmaak, gebouwbeheer, fietsonderhoud, noem maar op.

Vervolgens gaan we op zoek naar de juiste werkplek. Een plek waarin ze met kwalitatief hoogwaardige dienstverlening actief bijdragen aan een schone, prettige omgeving om in te werken, leven of leren.

Twee keer zoveel tijd voor aansturing en begeleiding
Eenmaal geplaatst begeleiden we onze aanpakkers intensief. Vaktechnisch, maar ook in het op orde krijgen van hun leven. We besteden bijna twee keer zoveel tijd aan aansturing en begeleiding van onze medewerkers dan andere, reguliere, facilitaire dienstverleners. Zo faciliteren we met impact.

Ga ook met ons aan tafel
G2HP1509108448