Hoera! Balanz Facilitair is nu officieel B Corp gecertificeerd!
Logo Familiebedrijven Award 2020
Hoera! Balanz Facilitair is nu officieel B Corp gecertificeerd!
Gemeenten

Het verbeteren van de leefbaarheid, bezuinigingen, schadelastbeperking, decentralisatie van taken. Zomaar wat vraagstukken waar gemeenten voor staan. Wij zijn een gerenommeerde partij in bijvoorbeeld de uitvoering WMO/AWBZ-dienstverlening en het creëren van werk in samenwerking met gemeenten en hun sociale werkvoorzieningen.

Met waar mogelijk de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn wij een professionele dienstverlener op het gebied van schoonmaak. We bieden integrale oplossingen voor werkgelegenheidsvraagstukken, kostenreductie en managementondersteuning.

Succesformule

Wij dragen zorg voor een kwalitatief hoogwaardige facilitaire dienstverlening. Daarbij begeleiden we inwoners van de gemeente, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, naar werk in hun eigen omgeving. De gemeente ziet haar ‘mensen uit de kaartenbak’ begeleid worden naar een nuttige volwaardige functie. De mensen zijn gelukkiger; werk betekent een volwaardig bestaan, toegevoegde waarde hebben. Deze mensen krijgen meer eigenwaarde en daarmee meer oog voor zichzelf en hun omgeving. En als extra spin-off is er de financiële impact, de maatschappelijke kosten verminderen - het aantal uitkeringen daalt immers - en de maatschappelijke impact; meer betrokken inwoners en minder overlast in de buurt. Een bewezen succesformule.

90% van de Zuid-Limburgse gemeenten werken al samen met ons aan social return. Het percentage in andere provincies groeit snel!

45B14b52fe252acf5f4456e9a822e02961d35d1b