Hoera! Balanz Facilitair is nu officieel B Corp gecertificeerd!
Logo Familiebedrijven Award 2020
Hoera! Balanz Facilitair is nu officieel B Corp gecertificeerd!
Begeleiding en aansturing

In de begeleiding en aansturing van onze aanpakkers spelen onze direct leidinggevenden en jobcoach een cruciale rol. In grote lijnen volgen wij de volgende stappen, eventueel aangevuld met extra intervisiemomenten of (soorten) begeleiding (afhankelijk van de medewerker).

1. Kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek maken de aanpakker (en eventueel zijn externe jobcoach) kennis met onze HR-consulent en objectleider. In dit gesprek bespreken we de onderlinge verwachtingen en onderzoeken we wat nodig is voor een duurzame plaatsing. Denk aan soort leidinggevende, soort klant, woonplaats, vervoersmogelijkheden, aanpassingen middelen en materialen Is de SROI-kandidaat geschikt voor de dienstverlening bij de opdrachtgever op locatie, dan volt een rondleiding op de locatie.

2. Meeloopdag. Iedere nieuwe aanpakker loopt een week mee onder begeleiding van onze of uw voorwerker. Hij of zij maakt kennis met collega’s en met het vak. Na afloop evalueren de voorwerker en de kandidaat de dag. Vervolgens besluit de kandidaat zelf of hij of zij wel of niet bij ons komt werken.

3. Ontwikkelingsniveau. Wanneer een aanpakker bij ons aan de slag wil, bepalen de voorwerker en objectleider samen met de kandidaat zijn of haar ontwikkelingsniveau.

G2HP1509108917

4. Balanz@work: In drie maanden tijd begeleiden we de aanpakkers naar werk met onze beproefde aanpak balanz@work. In samenwerking met het sociale partners (gemeenten, WSP’s) en onze jobcoach maken onze aanpakkers werkfit. We leren ze om op tijd op te staan, de juiste kleding aan te trekken, lunch te maken en naar het werk te gaan. Kunnen ze het werk aan? Dan bieden we ze een jaarcontract bij Balanz en gaan ze aan de slag bij een van de zusterbedrijven.

5. Aan de slag. Een nieuwe aanpakker start altijd in een team. We koppelen de aanpakker aan een ervaren (SROI-)collega uit het team en/of aan de vaste voorwerker. Zij ondersteunen de aanpakker in het regulier en periodiek schoonmaakonderhoud, geven tips en zijn beschikbaar voor vragen. Ervaren aanpakkers gaan zelfstandig aan de slag op een afdeling, taak of locatie en draaien mee in zowel het regulier als periodiek onderhoud. Ze ontvangen begeleiding ‘op afstand’ van onze voorwerker.

6. Aansturing. We besteden bijna twee keer zoveel tijd aan de aansturing van aanpakkers dan regulier is de schoonmaak en facilitaire dienstverlening. De direct leidinggevende speelt een cruciale rol hierin. Naast vakinhoudelijke aansturing, coacht onze voorwerker onze aanpakkersmedewerkers in hun dagelijks werk(ritme) en is hij of zij een luisterend oor, vertrouwenspersoon en vraagbaak voor onze medewerkers en treedt op als intermediair tussen onze medewerkers, onze jobcoach, vitaliteitscoaches en schuldhulpverleners.

7. Evaluatie. Ieder kwartaal evalueren de voorwerker en de objectleider de voortgang met de aanpakker en zijn of onze jobcoach. Ze bespreken de ontwikkeling en stellen eventueel nieuwe subdoelen voor het volgende kwartaal.

8. Opleiding – en ontwikkelplan. Een nieuwe aanpakker draait mee in ons (interne) ontwikkelingsplan. Balanz verzorgt samen met Alpheios de vakinhoudelijke opleidingen (basisinstructie, Vakopleiding Schoonmaak). Daarnaast begeleiden onze vaste, gecertificeerde instructeurs en leidinggevenden de aanpakkers ‘on the job’ in de taken die ze gaan uitvoeren. Doorgroei naar specialist of leidinggevende gebeurt alleen als de medewerker daar klaar voor is en het ook zelf wil. Zo zorgen we voor groei en ontwikkeling van iedere aanpakker.

9. Door- en uitstroom naar contract bij Balanz of zusterorganisatie.

Jobcoaching

Balanz Facilitair heeft verder ook eigen jobcoaches in dienst. De jobcoach coacht onze aanpakkers in het werk, coacht onze of jullie directe (leidinggevende) collega’s in het scheppen van de juiste voorwaarden op de werkvloer en onderhoudt - in samenspraak met de aanpakker – contact met zijn of haar sociaal netwerk en eventuele andere professionals.