Privacy Statement
Balanz Facilitair

Privacy Statement Balanz facilitair BV 

Balanz facilitair BV gevestigd te Frederikstrat 5 Hoensbroek, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 14087373 beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. Alle privacygevoelige informatie die aan ons verstrekt wordt valt onder dit Privacy Statement. Balanz Facilitair spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in het onderstaande Privacy statement. Balanz facilitair werkt conform de geldende Privacywetgeving.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit document of over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met: Pascal Conemans, HR-Manager: pascal.conemans@balanzfacilitair.nl


Persoonlijke informatie
Je bezoekt onze website zonder dat je ons meedeelt wie jij bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft vrij te geven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van jou nodig hebben, zoals bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres. Als jij besluit ons persoonlijke informatie te verstrekken die wij nodig hebben - bijvoorbeeld om met jou te corresponderen - maken wij hierbij zo veel als mogelijk kenbaar op welke manier deze informatie gebruikt zal worden. Wanneer je aangeeft dat deze informatie niet voor dit doeleinde mag worden gebruikt, dan respecteren wij dat uiteraard.

Websitegebruik
Wij maken gebruik van Google Analytics om de inrichting en inhoud van onze website en Adwords-advertenties te kunnen optimaliseren. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult binnen onze website tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in dit statement.

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van persoonlijke gegevens te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie behandelen wij zo snel mogelijk. Naast het aanpassen of verwijderen kun je bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens, vragen om een beperking van de gegevensverwerking of kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je daar aanleiding toe ziet. Uw verzoek voor de uitoefening van een van deze rechten kun je  per mail sturen aan info@balanzfacilitair.nl.

Derde partijen/verwerkers
We verstrekken enkel gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden. Waar nodig zullen we een verwerkersovereenkomst sluiten met de betreffende derde partij.

Andere websites
Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Balanz facilitair BV geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe deze organisaties met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de website die je bezoekt.

Cookies
Vebego maakt op haar bedrijfswebsites en die van de dochterbedrijven gebruik van functionele cookies en/of web statistieken cookies. Tevens maakt Vebego gebruik van cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. Op de intranetwebsites (“Vibes") waar medewerkers toegang toe hebben, wordt slechts gebruik gemaakt van functionele cookies met als doel informatie te krijgen over het technisch functioneren van het intranet. Het gebruik van deze cookies heeft geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van intranet, omdat met deze cookies geen persoonsgegevens worden verwerkt.

Wijzigingen
Balanz facilitair behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.

 045 - 566 5000

Ga met ons aan tafel