1-10-2018

Commitment voor Balanz@work

Gemeente Maastricht, Podium24 en Balanz Facilitair slaan de handen in elkaar voor het leerwerktraject Balanz@work. Een coöperatie met social impact waarbij de samenwerkende partijen zich richten op duurzame werkgelegenheid voor werkzoekenden uit het doelgroepenregister.

De drie organisaties bewerkstelligen met hun commitment en knowhow het vooropgezette doel van Balanz@work: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer laten meedoen in de maatschappij.

Het bereiken van deze sociaal-maatschappelijke missie heeft ertoe geleid dat op 3 oktober 2018 het samenwerkingscontract tussen betreffende partijen is getekend.

 

v.r.n.l.: Ben Theeuwen (Directeur Balanz Facilitair),
Jenny Dizij-Van Leeuwen (Directeur Podium24)
en Jim Janssen (Wethouder Gemeente Maastricht)

 

Podium24 zorgt, vanuit haar deskundigheid en jarenlange ervaring als arbeidsbemiddelaar van o.m. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor de projectorganisatie en rekrutering van schoonmaakmedewerkers. Balanz Facilitair biedt gegadigden vervolgens een perspectief op een arbeidsovereenkomst door ze in de schoonmaakbranche op te leiden en te ontwikkelen. De Gemeente Maastricht ondersteunt het leerwerktraject vanuit haar zorg naar burgers toe en stelt voor Balanz@work een deel van haar locaties ter beschikking om kandidaten te kunnen trainen en praktijkervaring op te laten doen. Een win-win voor alle partijen! Mens – maatschappij – bedrijf!

Balanz creëert, als dé Zuid-Limburgse werkgever op het gebied van social return, zomede eveneens nieuwe instroom voor een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Gemeente Maastricht geeft invulling aan de ambitie om binnen de eigen organisaties extra ruimte te maken voor het ontwikkelen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het belangrijkste, de nieuwe medewerkers kunnen werken aan erkende vakdiploma’s, komen volledig uit de uitkering en kunnen aan hun toekomst gaan bouwen.

 

 

v.l.n.r.: Maarten Cobben, Hans Cratsborn, Lotte Pierik, Huub Seyben,
Guido Dautzenberg, Jim Janssen, Jenny Dizij-Van Leeuwen, Ben Theeuwen

 

Meer informatie over dit project:

Lotte Pierik | Projectleider van Balanz@work

lotte.pierik@podium24.nl

 

 

 

Deel dit artikel: