1-3-2017

Balanz wint 4 schoonmaakaanbestedingen!

Werk genereren met maatschappelijke impact, dát is Balanz! Balanz levert hoogwaardige facilitaire diensten, zowel binnen als buiten. Ruim 1000 medewerkers zijn dagelijks met passie voor het vak aan de slag bij klanten in de Zuid-Limburgse samenleving.

De schoonmaaktak van Balanz Facilitair heeft de afgelopen periode 4 aanbestedingen gewonnen, nl. bij SVO|PL, XONAR, Woonpunt en ROC Leeuwenborgh.

Al bijna 50 jaar wordt er door Balanz Facilitair (en rechtsvoorgangers) schoongemaakt bij SVO|PL. De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg is het bevoegd gezag voor 8 voortgezet onderwijsinstellingen in de regio Parkstad Limburg. De Openbare Europese Aanbesteding voor schoonmaakonderhoud en glasbewassing is begeleid door facilitair adviesbureau Key Quality uit Sittard en is aan Balanz Facilitair gegund. Hiermee is en blijft SVO|PL de langstlopende klant van Balanz Facilitair. De overeenkomst voor onbepaalde tijd gaat in per 1 maart 2017. De bezegeling van onze langdurige samenwerking!

 

Contractondertekening Balanz en SVO|PL: (links) Ben Theeuwen Directeur Balanz Facilitair en (rechts) John Monsewije Voorzitter College van Bestuur SVO|PL

 

XONAR is een hulpverleningsorganisatie voor Jeugdzorg & Opvoedhulp, Vrouwenopvang & Hulpverlening en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in Zuid-Limburg. Met de gunning van het contract voor onbepaalde tijd zal Balanz Facilitair voor de meer dan 40 locaties per 1 april 2017 schoonmaakdiensten verlenen. De Europese Aanbesteding is begeleid door Facilitair Adviesbureau Seiso uit Oirschot.

Woningcorporatie Woonpunt is eveneens al jaren een klant van Balanz Facilitair. Met de door NIC (uit Zwolle) begeleide aanbesteding heeft Woonpunt 3 percelen opnieuw in de markt gezet. Het perceel Westelijke Mijnstreek & Parkstad is gegund aan Balanz Facilitair en de samenwerkingsovereenkomst betreft een periode van 5 jaar.

In combinatie met zusterbedrijf Hago heeft Balanz Facilitair de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor schoonmaakdienstverlening 2017 van ROC Leeuwenborgh gewonnen. Zij bieden onderwijs aan ruim 8000 studenten op locaties in Maastricht en Sittard. De aanbesteding werd begeleid door adviesbureau Facility Care uit Heerlen. De overeenkomst betreft een éénjarig schoonmaakcontract met de mogelijkheid om vijf maal te verlengen met één optiejaar.

Balanz verbindt werk, talent, mens en bedrijf. En zetten, waar mogelijk, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Er wordt zodoende concreet invulling gegeven aan duurzaam ondernemen.

 

Deel dit artikel: