P-blad mei 2019
Balanz & Prio Verve
SAMEN aan het werk
SAMEN aan de slag

MEI 2019

Het is eind mei 2019 dat het personeelsblad op de deurmat valt van de medewerkers van Balanz Facilitair én dat voor het eerst ook bezorgd is bij de medewerkers van Prio Verve Facilitair. De ‘voor JOU’ is het gezamenlijk personeelsblad voor de twee zusterbedrijven die sinds maart 2019 nauw zijn gaan samenwerken in de corebusiness schoonmaak- en aanverwante facilitaire dienstverlening.


In het voorwoord van de directeur van Balanz Facilitair & Prio Verve Facilitair wordt nadere toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen Balanz en de samenwerking tussen Balanz & Prio Verve. Met een positieve blik naar de toekomst toe zijn weer mooie thema’s in ons personeelsblad verschenen:

  • Sonja Vinken, Objectleider bij Balanz, vertelt over haar ontwikkelingskansen en die zij uiteindelijk zelf heeft waargemaakt! En waardoor: Schoonmaken dát is en blijft haar passie.

  • De commerciële Balanz & Prio Verve Suc6’n en de pluim voor de collega’s van het Bedrijfsbureau.

  • Compliment van Wonen Zuid aan schoonmaakcollega’s van Balanz.


En tal van andere informatieve, meldenswaardige en leuke items komen in dit P-blad aan de orde.


Veel leesplezier!

Open de uitgave. Klik hier.

open regel

Open de uitgave. Klik hier.

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel