Onze markten  

Werken met onze mensen brengt een grote betrokkenheid bij onze klanten met zich mee. En dat merkt u. Wij kennen onze klanten van dichtbij en zijn op de hoogte van de onderwerpen die er spelen in uw branche.  
GEMEENTEN

90% van de Zuid-Limburgse gemeenten werken samen met ons aan social return.

Het verbeteren van de leefbaarheid, bezuinigingen, schadelastbeperking, decentralisatie van taken. Zomaar wat vraagstukken waar gemeenten voor staan. Wij zijn een gerenommeerde partij in bijvoorbeeld de uitvoering WMO/AWBZ-dienstverlening en het creëren van werk in samenwerking met gemeenten en hun sociale werkvoorzieningen.
Met waar mogelijk de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn wij een professionele dienstverlener op het gebied van schoonmaak en groenvoorziening. We bieden integrale oplossingen voor werkgelegenheidsvraagstukken, kostenreductie en managementondersteuning. 


Succesformule
Wij dragen zorg voor een kwalitatief hoogwaardige facilitaire dienstverlening. Binnen en buiten. Daarbij begeleiden we inwoners van de gemeente, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, naar werk in hun eigen omgeving. De gemeente ziet haar ‘mensen uit de kaartenbak’ begeleid worden naar een nuttige volwaardige functie. De mensen zijn gelukkiger; werk betekent een volwaardig bestaan, toegevoegde waarde hebben. Deze mensen krijgen meer eigenwaarde en daarmee meer oog voor zichzelf en hun omgeving. En als extra spin-off is er de financiële impact, de maatschappelijke kosten verminderen - het aantal uitkeringen daalt immers - en de maatschappelijke impact; meer betrokken inwoners en minder overlast in de buurt. Een bewezen succesformule. 

ONDERWIJS

Het nieuwe onderwijs vraagt om een nieuwe manier van werken. 

Gastvrijheid, flexibiliteit en open communicatie spelen een belangrijke rol in de facilitaire dienstverlening op de onderwijslocatie anno nu. Onze aanpak kenmerkt zich door het leveren van kwalitatieve dienstverlening door schoonmaak en groen. Onze facilitaire medewerkers in de schoonmaak hoeven geen onzichtbare schakel meer te zijn. Dagschoonmaak levert voordelen op voor de klant, voor de gebruikers van scholen. Geen onzichtbare krachten bij groen én schoonmaak, maar communicatief vaardige dienstverleners die daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de prestaties binnen de onderwijssector.

In het onderwijs heb je te maken met een continue vervuiling waar alleen kwaliteit behaald kan worden door flexibel in te spelen op gebeurtenissen en evenementen. Dit kan alleen door actief aanwezig te zijn. 

WONINGCOrPoRATIES

Dubbele schadelast- beperking is dubbel winst.

Voorop staat de kwaliteit en de professionaliteit van het complete pakket aan facilitaire diensten – binnen en buiten – dat wij woningcorporaties bieden. We hebben bewezen voor woningcorporaties een dubbele schadelastbeperking te kunnen realiseren. Door overlast veroorzakende huurders te begeleiden naar een betaalde baan in hun eigen omgeving. Het hebben van een betaalde baan, het schoonhouden van de eigen buurt, zorgt voor trots. Voor eigenwaarde. Voor de opdrachtgever betekent het minder overlast. Maar ook voor de maatschappij betekent het minder overlast en minder maatschappelijke kosten. En een schone buurt.

ZORG

Meer dan schoonmaak 
en onderhoud alleen.

De leefomgeving is bij zorginstellingen van grote waarde. Voor bezoekers en gebruikers, binnen en buiten. Wij helpen de zorginstellingen met belangrijke knelpunten. We denken mee over het groen- en terreinonderhoud, over schoonmaak en over andere facilitaire diensten.

We denken in oplossingen. Met de voeten in de klei, rekening houdend met onze ervaring. We kijken waar we kunnen bijdragen, waar we de efficiency kunnen vergroten. Een bewezen werkwijze. En de reden waarom onze klanten voor ons kiezen.  

BEDRIJFSLEVEN

Kwaliteit is vanzelfsprekend.

Heeft u facilitaire diensten die u kunt uitbesteden? Binnen of buiten? Wij weten uw vraag te vertalen naar kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Denkt u hierbij aan schoonmaken, conciërgediensten, facilitaire taken, (groen)onderhoud in de openbare ruimte of op uw bedrijfsterrein. Dit doen we waar mogelijk met participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Samenwerken met ons betekent echt maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij verdiepen ons in uw bedrijfsprocessen. En kijken naar uw dienstverlening met het oog op mogelijke functies en taken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met u brengen onze mixed teams, van reguliere krachten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, slimme oplossingen tot stand. Oplossingen die u helpen met uw bedrijfsvoering. Voorop staat dat wij u ontzorgen. 

045 - 566 5000

Ga met ons aan tafel