Mensen met meerwaarde

Veel werkgevers gunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt alle kansen. Maar meestal beschikken ze niet over de geschikte tools en mankracht om deze mensen succesvol te integreren in hun bedrijfsvoering. Hier ligt ons specialisme. Onze toegevoegde waarde.

Wij kijken naar wat mensen wel kunnen, naar hun talenten

Wij verdiepen ons in uw bedrijfsprocessen. En kijken naar uw dienstverlening met het oog op mogelijke functies en taken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij werken met mixed teams; reguliere krachten en krachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen voor wie regulier werk niet vanzelfsprekend is. Maar met een gericht opleidingstraject, coaching en de juiste begeleiding wel tot de mogelijkheden behoort. Juist door de grote schaal waarop we opereren, en de verscheidenheid aan branches waarin we actief zijn, zien we veel ruimte voor geschikte functies voor iedere medewerker. Ook bij u. Wij proberen iedereen in zijn of haar eigen kracht te zetten. Want dat verdient ieder mens. Balanz Facilitair Prio Verve Facilitair Faciliteert met impact

Wij zijn Balanz Facilitair

Ga met ons aan tafel

Contact
Deel dit artikel: