Groenkeur-licentie
BRL Groenvoorziening verlengd

OKTOBER 2018

In juli werd het langjarig schoonmaakcontract ondertekend door de Directies van Woningstichting De Voorzorg en Balanz Facilitair. De samenwerking tussen Balanz Facilitair en Woningstichting De Voorzorg onderstreept de maatschappelijke wederzijdse beoogde impact vanuit beide organisaties door het aangaan van sociaal ondernemerschap voor de komende jaren.
Woningstichting De Voorzorg bestaat al sinds 1919 in Parkstad en bezit woningen in de gemeenten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. Parkstad is een van de meest verstedelijkte gebieden in Limburg waar ongeveer een kwart van alle Limburgers woont. Een kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod voor met name de sociale doelgroep is daarom bijzonder belangrijk in deze omgeving.


De opvolgingsaudit voor de Groenkeur-licentie is aanvang oktober 2018 uitgevoerd door het onafhankelijke kwaliteitszorgbedrijf Kiwa. Inmiddels kunnen wij melden dat Balanz Facilitair deze jaarlijkse audit voor het bedrijfscertificaat Groenkeur BRL Groenvoorziening 2016 met goed gevolg heeft afgesloten.

In haar basis voert Balanz de groenactiviteiten o.m. uit met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De social impact factor beweegt relaties ertoe om bewust te kiezen voor Balanz Facilitair. Door deze zakelijke verbintenis genereren klanten maatschappelijke impact binnen de eigen organisatie en het bijbehorende zakelijk domein.

Balanz staat bekend voor kwaliteit, het op orde hebben van het kwaliteitsmanagement, haar vakmanschap en duurzaamheid. Het Groenkeur-certificaat is in het verlengde hiervan de erkenning voor Balanz Groen alszijnde professionele groenorganisatie die garant staat voor kwaliteitsborging en heldere voorwaarden.

Groenkeur-certificaat: 
Een extra zekerheid voor relaties om het zakelijk partnerschap en tevens het sociaal-maatschappelijk engagement aan te gaan met Balanz Groen.

open regel

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel