Balanz & WSP Parkstad, matchmakers in arbeidsbemiddeling en facilitaire dienstverlening, tekenen 5-jarig contract

JANUARI 2018

Ingaande 1 januari 2018 is het partnerschap tussen Balanz Facilitair en WSP Parkstad voor de komende 5 jaar verlengd. Een verbintenis die binnen Parkstad Limburg reeds decennialang een grote maatschappelijke impact kent voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (MMA’s).

Zittend v.l.n.r. Theo van Kroonenburg (Algemeen Directeur WSP Parkstad) en Ben Theeuwen (Directeur Balanz Facilitair). Staand: Pierre Claessens (Manager Detachering WSP Parkstad) en Bas Blezer (Operationeel Directeur Balanz Facilitair).

De contractondertekening staat in het teken van maatwerk, duurzaamheid en het wederzijds vertrouwen dat we sámen werken aan perspectief voor mensen die vallen onder de doelgroepers van de Participatiewet. De fundamentele bouwstenen van onze samenwerking die mede vorm gegeven worden door de kaders van de facilitaire dienstverlening van Balanz Facilitair.

Balanz is actief in de schoonmaak- en groensector en verricht de werkzaamheden bij haar klanten met inzet van een uniek personeelsbestand. Wij werken met mixed teams, een personeelsbestand van MMA’s en reguliere krachten. Balanz creëert zomede werk voor iedereen.

Berichtgeving WSP Parkstad

Wij zijn een serviceorganisatie van mensen, voor mensen. Dagelijks leveren wij op betrouwbare wijze multiservices aan onze klanten. Binnen & buiten.

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel