Personeelsconsulent
Standplaats Hoensbroek
(20- 24 uur)

Balanz Facilitair en haar zusterbedrijf Prio Verve Facilitair zijn facilitaire dienstverleners, actief in Limburg.  Balanz Facilitair is een 100% dochter van het internationaal familiebedrijf Vebego. 

De ruim 850 medewerkers, die hoofdzakelijk een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben - zoals mensen met een Sociale Werkvoorziening indicatie - verzorgen bij meer dan 900 objecten een schone en prettige omgeving om in te wonen, werken, leren en leven. 


Onze klanten bevinden zich voornamelijk in de publiek-private sector (onderwijsinstellingen, overheden, woningcorporaties), maar ook kantoren, zorginstellingen en VvE’s maken gebruik van de dienstverlening van Balanz Facilitair. Ons aanbod omvat een breed scala aan diensten  die op maat aangeboden worden, zoals: schoonmaakdiensten, specialistische reiniging, conciërge- en huismeesterdiensten en (schoonmaak-) opleidingen. 


Op dit moment hebben we binnen Balanz Facilitair een vacature voor:


Personeelsconsulent - Standplaats Hoensbroek - 20-24 uur

Als Personeelsconsulent geef je uitvoering aan het HR beleid, je adviseert zelfstandig de leidinggevenden van jouw rayons en voert diverse HR werkzaamheden uit. Je rapporteert direct aan de manager HR. De kerntaken van deze functie zijn:

 • Uitvoering geven aan het HR beleid.

 • Proactief adviseren, aanspreken en ondersteunen van leidinggevenden bij de toepassing van het HR beleid.

 • Onderhouden van contacten met het VSC (Uitvoeringsbedrijf voor loon- en salarisadministratie) en monitoren en maken van beleidsafspraken met personeelsleveranciers betreffende subsidietrajecten (zoals Gemeenten, UWV, Sociale Diensten e.d.).


 • Uitvoering geven aan acties tbv subsidietrajecten zodat de strategische personeelsplanning en subsidiegeldstromen gewaarborgd worden.


 • Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het HR Plan van Balanz Facilitair. 


 • Adviseren en ondersteunen leidinggevenden bij werving en selectie, op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsplanning, om zodoende zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke instroom van gekwalificeerd personeel. 


 • Bijdragen leveren aan  (toekomstige) ontwikkeling medewerkers, in lijn met de strategische doelstellingen en rekening houdend met individuele wensen conform HR beleid, teneinde bij te dragen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.  


 • Uitvoering geven aan preventieve en oplossingsgerichte activiteiten inzake juridische aangelegenheden, rekening houdend met wettelijke en meerdere CAO bepalingen en het, zodat Balanz Facilitair arbeidsrechtelijk correct en kostenbewust handelt.


 • Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en andere belanghebbenden bij vraagstukken die betrekking hebben op Arbo-, verzuim, preventie en re-integratie, in het kader van het ziekteverzuimreglement en de Arbo-wet, om hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen.


 • Naast de specifiek functie gebonden activiteiten een bijdrage leveren middels gedrag in brede zin en door het ontplooien van activiteiten, zodat er wordt bijgedragen aan het continue verbeteren en innoveren van Balanz Facilitair.

Dit vragen we van jou:

 • Relevante HBO opleiding, bij voorbeeld People & Business Management.

 • Minimaal 4 jaar werkervaring

 • Affiniteit met Medewerkers die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt
Dit mag je van ons verwachten:

Een zelfstandige baan in een boeiende werkomgeving waarbij je alle gelegenheid krijgt om jezelf te ontwikkelen.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en afhankelijk van achtergrond en ervaring.Interesse?
Indien je geïnteresseerd bent in deze vacature, dan kun je je sollicitatie voorzien van curriculum vitae vóór 15 juli 2019 mailen naar:  HRM@balanzfacilitair.nl t.a.v. Pascal Conemans, Manager HR.

Indien je vragen hebt, kunt je contact opnemen met Pascal Conemans of Conny van de Geer, personeelsconsulent Balanz Facilitair via 045-5665000.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel