4x geslaagd:  
OSB – SNA – GROENKEUR - PSO30+ (Abw)

DECEMBER 2018

In juli werd het langjarig schoonmaakcontract ondertekend door de Directies van Woningstichting De Voorzorg en Balanz Facilitair. De samenwerking tussen Balanz Facilitair en Woningstichting De Voorzorg onderstreept de maatschappelijke wederzijdse beoogde impact vanuit beide organisaties door het aangaan van sociaal ondernemerschap voor de komende jaren.
Woningstichting De Voorzorg bestaat al sinds 1919 in Parkstad en bezit woningen in de gemeenten Heerlen, Hoensbroek en Brunssum. Parkstad is een van de meest verstedelijkte gebieden in Limburg waar ongeveer een kwart van alle Limburgers woont. Een kwalitatief goed en betaalbaar woningaanbod voor met name de sociale doelgroep is daarom bijzonder belangrijk in deze omgeving.


De (her-) certificeringen zijn binnengehaald! We hebben onze zaakjes goed voor elkaar!

Doel Balanz: Kwaliteitsstandaarden handhaven, verbeteren, excelleren & inclusief ondernemen. 

Balanz is onlangs voor de genoemde certificeringstrajecten getoetst door de betreffende auditorganisaties. We zijn super trots op het welslagen van de 4 trajecten. Het meervoudig onderscheidend vermogen van Balanz is wederom duidelijk aantoonbaar gemaakt:


*     Het OSB-keurmerk onderstreept dat Balanz úw professionele facilitaire schoonmaakpartner in

       Zuid-Limburg is die vanuit haar sociaal maatschappelijk gerelateerde entiteit een extra

       dimensie geeft binnen het zakelijk partnerschap.

*     Balanz én SNA/NEN 4400-1: Hét keurmerk dat u het vertrouwen geeft dat u met ons en

       ons personeel in zee kunt gaan omdat wij de personele en de hieruit voortvloeiende financieel

       gerelateerde zaken op orde hebben.

*     Het Groenkeur-certificaat staat overall voor extra zekerheid om het zakelijk partnerschap aan

       te gaan met Balanz Groen.

*     Last but not least à Excelleren van PSO trede 3 naar het PSO30+ (Abw) certificaat:

       Balanz is uw MVO-partner die met u meedenkt om mensen met een afstand tot de

       arbeidsmarkt te laten ontplooien binnen uw organisatie door samen het partnerschap aan te

       gaan, door inclusief ondernemen!


U bent in goede handen bij Balanz!

open regel

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel