Sprinc | het MVO platform van Parkstad, en de maatschappelijke rol van Balanz
‘Resultaat dat ergens voor staat’

OKTOBER 2016


‘Resultaat dat ergens voor staat’
1 jaar na de kick-off meeting


‘Resultaat dat ergens voor staat’, prijkt als slogan op de brochure van Sprinc.
22 oktober 2015 was de kick off meeting van Sprinc en inmiddels zijn er 102 partners aangesloten. Uit de in 2015 en 2016 georganiseerde plenaire evenementen en workshops zijn initiatieven ontstaan die bijdragen aan de regionale arbeidsmarktontwikkeling en bedrijfsactiviteiten: Resultaat dat ergens voor staat!

Partners van Sprinc bieden samen kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, informeren ondernemers over de actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsparticipatie en arbeidsmarkt en delen met elkaar de efforts die te behalen zijn uit MVO (winsten voor mens, maatschappij en milieu).

Sprinc biedt als netwerkorganisatie meerwaarde: Binnen Parkstad het MVO-bewustzijn verhogen en hierdoor sociale en economische groei bevorderen, daadkracht en kansen samen brengen, bedrijven met mensen verbinden die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Balanz Facilitair neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door als Founder het netwerk van Sprinc actief vorm te geven. Enerzijds in de voorzittersrol van Ben Theeuwen bij Sprinc en anderzijds deelt Balanz haar expertise binnen Sprinc. Balanz biedt als mensbedrijf haar personeel sinds jaar en dag betekenisvol werk binnen de private en publieke sector. Professionele begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt resulteert in professioneel vakmanschap in de schoonmaak- en groensector en andere facilitaire diensten.

Balanz is eveneens aangesloten bij KOM’MIT en IMMENS.

Voor nadere informatie over partnerschap bij Sprinc zie www.sprinc.nl

De digitale versie van de brochure van Sprinc kunt u hier downloaden.

TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel