Wonen Limburg gunt 
Parkstad-percelen aan Balanz Facilitair

JULI 2015

Contractondertekening van het schoonmaakcontract van Wonen Limburg met Balanz Facilitair voor de gegunde Parkstad-percelen heeft plaatsgevonden. Ook in deze aanbesteding heeft Wonen Limburg met haar partners aandacht voor social return. Van de totale aanbestedingssom wordt minimaal vijf procent ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.TOON MEER

+31 (0)45 566 5000

Ga met ons aan tafel